SHEEPOLA


25 ก.ค. 2563 By Admin
เปลี่ยนวัสดุประตูใหม่ให้โดนใจ
ปรัชญา                                        

ปรัชญาของเราคือ พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก

                                       
                                         
พันธกิจ                                        

สร้างคุณค่า สร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทุกคนสามารถใช้ในชีวิต ทุกวัน

                                       
                                         

หลักการจัดการ

                                       

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

                                       

สร้างความเติบโตของสินค้า จากการวิเคราะห์ ตลาดและกำหนดทิศทาง เพื่อความยั่งยืน

                                       

ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม และสร้างความกลมกลืนให้กับสังคม

                                       

ร่วมใจเป็นหนึ่งและเคารพในสิทธิความคิดส่วนบุคคล

                                       

เจตนารมณ์แห่งบุคลากร

                                       

มีความคิดริเริ่ม และการปฏิบัติที่มั่นคง

                                       

มีความร่วมแรง ร่วมใจ และคิดค้นสร้างสรรค์

                                       

สร้างความเชื่อมั่นด้วยการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

                                       
                                         
                                         
                                         

วิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกล

                                       

เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

                                       
                                         

เพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าของเรา เราต้องคำนึงถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับสังคมในภาพรวมอยู่เสมอ และเราสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง สิ่งนี้ต้องอาศัยการที่เราทุกคนมีวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของเราเอง และความปรารถนาที่จะเป็นผู้บุกเบิก

                                       
                                         

ความคิดสร้างสรรค์

                                       

สร้างค่านิยมใหม่ๆ

                                       
                                         

ขณะที่เราดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ก็มีแนวโน้มที่จะยึดติดกับแบบอย่างในอดีต เราต้องส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ และปรับใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยพิจารณาถึงปัญหาจากหลายๆ มุมมอง

                                       
                                         
ความท้าทาย                                        

ก้าวข้ามอุปสรรค

                                       

เพื่อที่จะแสดงออกถึงสปิริตแห่งความก้าวหน้านี้ในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เราจำเป็นต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้าและความทะเยอทะยานระดับสูง

                                       

เราต้องส่งเสริมกันและกันในการรับความท้าทายใหม่ๆ และไม่เกรงกลัวขอบเขตที่ขัดขวางคุณอยู่ แต่ต้องพร้อมและอดทนสำหรับการทำงานอยู่เสมอ

                                       

ด้วยการจัดการกับปัญหาด้วยความมุ่งมั่นที่หนักแน่นและความปรารถนาที่แรงกล้าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของเรา เราจะมีกำลังมากพอที่จะก้าวข้ามขีดจำกัด

                                       

ความน่าเชื่อถือ

                                       

คุณภาพต้องมาก่อน (Quality First) ให้ความมั่นใจกับลูกค้าในคุณภาพที่ดีที่สุด

                                       

ในการที่จะได้รับความมั่นใจจากลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง เราต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพต้องมาก่อน (Quality first) พนักงานแต่ละคนต้องคำนึงถึงคุณภาพอยู่เสมอ และทุกคนต้องมีวิธีการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว

                                       
                                         

ในทุกๆ สถานการณ์ ให้มุ่งเป้าหมายไปที่ระดับที่สูงกว่า พยายามที่จะทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (Kaizen)

                                       
                                         

ความร่วมแรงร่วมใจ การติดต่อสื่อสาร เข้าใจกันและกันอย่างถ่องแท้

                                       

เรามีเป้าหมายที่จะสื่อสารเพื่อขจัดช่องว่างระหว่างระดับชั้น เพื่อให้การสื่อสารมีความหมายตลอดทั้งบริษัท ก่อนอื่นเราต้องระบุสถานการณ์และจุดยืนของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเหมาะสม และสร้างความเข้าใจร่วมกัน

                                       
                                         

การทำงานเป็นทีม ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อทีม

                                       

เพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา เราต้องร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง เราแต่ละคนจำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น โดยทุ่มเทอย่างเต็มที่ภายในทีมในสภาพแวดล้อมของการเข้าใจร่วมกัน การทำงานเป็นทีมจะสร้างผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของส่วนต่างๆ เสียอีก

                                       
                                         

การพัฒนาบุคลากร (Human Development)

                                       

พัฒนาตนเองและคนรุ่นหลัง

                                       
                                         

เพื่อให้พนักงานแต่ละคนบรรลุในศักยภาพของตนเอง เราต้องสนับสนุนการแสดงออกและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน

                                       
                                         
                                         

แชร์บทความนี้

บทความที่น่าสนใจ